Wedstrijdsport; 1886

Lezer Goudsche Courant reageert in 1886 op de opkomst van het wedstrijdelement in de sport.

Tijd der wedstrijden
Het is tegenwoordig de tijd der wedstrijden. Men hoort van vlieger, wieler, hoepel en cricketwedstrijden. Nu als men de couranten leest, verdienen die alle aanbeveling. Ik voor mij kan mij daarmee niet verenigen. Dat de jeugd zich ontspant in nuttige lichaamsoefeningen, ik stem toe: ’t is uitstekend, maar waartoe die wedstrijden?

Lees hier verder