Historie Schaatsclub Gouda, deel 3 (1985-1998)

1985-1986

De Veertiende Elfstedentocht werd op 26 februari 1986, amper een jaar na de Dertiende Elfstedentocht, geschaatst. Evenals in 1985 won Evert van Benthem uit Sint Jansklooster de tocht in een tijd van 6.55. Tineke Dijkshoorn was de snelste bij de vrouwen. Een totaal van 16.999 begon aan de tocht, 14.989 kruisjes werden uitgedeeld. De schaatsers waren onder te verdelen in 317 wedstrijdrijders, 115 buitenlanders en 862 vrouwen.

Net als vorig jaar zijn Bertha van Leeuwen (de moeder van Peter) en Annie van Nielen met de bus van de Goudsche Courant meegereden naar Harlingen, om daar de rijders van Schaatsclub Gouda en andere bekenden aan te moedigen en van een “natje of droogje” te voorzien.

Ons stekje in Harlingen op het ijs, was vlak bij die van de Goudsche Courant, zodoende hebben we vele rijders van ons en uit de streek gezien. Het weer was goed, de sfeer gezellig, en enorm leuk om dit allemaal mee te kunnen maken. In Harlingen waren veel rijders best nog wel fit op een enkele na (we noemen geen namen) maar in Leeuwarden, want ook daar zijn we geweest, waren de meesten toch vermoeider dan vorig jaar.

Van Schaatsclub Gouda hebben 3 leden aan de wedstrijd meegedaan.  Gerrit Molenaar werd 15e, Piet Eikelenboom 22e en Adri Henrich 61e. Geweldige prestaties!

Maar liefst 31 leden hebben de toertocht uitgereden: Piet de Roon, Thomas Henrich, Piet van Oosten, Gerard van Oosten, René van Oosten, Hans van Riemsdijk, Peter van Leeuwen, Lineke en Peter van de Burg, Huib Tober, Bob Geelkerken, Anton Eikelenboom sr., Gerard Eikelenboom, Anton Eikelenboom jr, Jaap Heikoop, Evert v/d Stroom,  Malene v/d Stroom, Aad v/d Hoorn, Ed Sterenborgh, Dick v/d Starre, Tom Dessing, Jacques Segers, Koos van Velde, Ad Bouwer, Jan Heysteeg, Nic Fase, Henk van Ingen sr, Peter van Ingen, Alain van Hoof, Geurt Pottuyt en Huig Bongers.

Bestuur

Er vinden een aantal bestuurswisselingen plaats. Remco Wolthers, Fons van Kessel en Johan van den Hoogenband beëindigen een indrukwekkende bestuurscarrière. De club is hen veel dank verschuldigd. Jan Gründlehner, Bram Romein, Rien Hakstege en Joop Scholten treden toe tot het bestuur. Jan Gründlehner wordt voorzitter.

Clubblad

Het clubblad krijgt nieuwe impulsen. Er zou een nieuwe tekstverwerker moeten komen om beter typwerk te kunnen leveren. Jan Revet wordt aangetrokken om een eigen rubriek te schrijven en het schrijven van artikelen door jeugdigen aan te moedigen.

Ontspanningscommissie

Rien Hakstege stelt een nieuwe ontspanningscommissie samen. De ontspanningscommissie bestaat dan uit Rien Hakstege, Anton Eikelenboom sr., Jan Revet , Rob Veelenturf, Dick den Hertog en Loes van Eijk.

Er is een jubileumcommissie vastgesteld voor het 25-jarig lustrum op 1 oktober 1987.

IJsbaan Capelle a/d IJssel

De ijsbaan in Capelle a/d IJssel gaat toch door. Alleen Gedeputeerde Staten moeten e.e.a. nog goedkeuren, maar hierbij worden geen tegenslagen meer verwacht. Er zal dit jaar daar al kunnen worden geschaatst, hoewel nog niet in verenigingsverband. Na de zomervakanties zal er nader overleg komen over indelingen, gebruik enzovoort. Van Schaatsclub Gouda wordt verwacht dat zij het voortouw nemen wat betreft de organisatie, gezien haar ervaringen op de andere banen.

Door de aanwas van veel nieuwe leden zijn er meer trainers nodig. Ieder lid wordt gevraagd zich hiervoor in te zetten. Eigen leden kunnen onder bepaalde voorwaarden op kosten van de club een trainerscursus volgen.

Marathon

Kan er een trainingsgroep voor het marathonschaatsen worden opgezet? De trainers moeten dit nog intern overleggen en belangstellende leden moeten zich melden bij de

Jeugdschaatsen

Het was een drukke winterperiode met veel natuurijs. In samenwerking met ijsclubs uit de omgeving, met name uit Reeuwijk, zijn een aantal wedstrijden op natuurijs georganiseerd. Maar liefst acht jeugdschaatsleiders slagen voor de JSL trainerscursus

1986-1987

Opvallend is het aantal trimmers of toerschaatsers binnen de vereniging. Hoewel Schaatsclub Gouda een vereniging is “welke het hardrijden op de schaats wil bevorderen” dient volgens het bestuur met deze verschuiving  in de toekomst rekening gehouden te worden. Ook de KNSB wil hierop inspelen door de invoering van een toerlicentie. Het aantal slapende leden blijft vrij groot, namelijk 75 personen.

Het blijft onrustig rond de locatie voor droogtrainingen. We kunnen in de winter niet op de atletiekbaan terecht. Helaas laat de staat van het halfverharde veld in Oosterwei ook te wensen over.

De opkomst en motivatie bij de selectietrainingen is te matig naar het oordeel van trainer Peter van Leeuwen. Zonder opgaaf van redenen worden ook de Panbostrainingen niet bezocht. Voorgesteld wordt een bijeenkomst te organiseren, waarbij de selectie, Peter van Leeuwen en een bestuursafgevaardigde aanwezig zijn.

De technische commissie werkt aan nieuwe clubkleding. Er wordt een voorstel aan de leden voorgelegd, maar dit wordt afgewezen.

De competitie om het Gouden Zadel bestaat uit wielrennen (tijdrit en afvalrace), kanoën, tafeltennis en een veldloop. Gert-Jan Twigt gaat er met de eindoverwinning vandoor. De nieuwe leden van de ontspanningscommissie doen uitstekend werk en blijken goede ideeën te hebben.

De slotavond werd gehouden in de Unie in Waddinxveen. De avond werd gevuld met muziek, bingo en een verloting.

Jeugdschaatsen

In januari hebben de jeugdschaatsers getraind op de landijsbaan in Reeuwijk en op de Rotte in Zevenhuizen. Ook zijn er op de landijsbaan in Reeuwijk jeugdschaatswedstrijden tussen Gouda en Woerden gehouden. Hieraan hebben ongeveer 130 kinderen deelgenomen, die allemaal een medaille en een consumptie hebben gehad.

Acht jeugdschaatstrainers behaalden het trainersdiploma. Een aantal van hen heeft de ambitie om door te gaan voor het A-diploma.

Jaap Heikoop stopt met de jeugdschaatscommissie.

IJsbaan Capelle a/d IJssel

De ijsbaan in Capelle aan de IJssel gaat waarschijnlijk toch door. Tot nu toe zijn alle bezwaarschriften verworpen en de verwachting is dat er na de bouwvakvakantie gestart kan worden met de bouw. Het komende seizoen zal er echter nog niet geschaatst kunnen worden, zeker niet in clubverband. Er zullen besprekingen over het gebruik van de ijsbaan worden gepland.

1987-1988

Friedel Slappendel, Huig Bongers, Huib Tober, Joop Scholten en Jan Vermeulen vormen de jubileumcommissie die zich bezighoudt met de viering van het vijfde lustrum. Er verscheen een speciaal boekwerk, waarin 25 jaar schaatsclub werd beschreven. De viering vond plaats tijdens een drukbezochte receptie. Daarnaast was er een spellenmiddag voor de jongste jeugd en een disco voor de oudere jeugd.

Bekijk hier het jubileumblad (pdf, 6 MB)

Clubblad

Het clubblad werd dit jaar vervangen door een exemplaar met moderne herkenbare kleuren. Rob en Jan Revet vormen de redactie. Het ontwerp van de nieuwe omslag was van Rob Veelenturf.

Jeugdschaatscommissie

Een nieuwe jeugdschaatscommissie treedt aan en wordt direct geconfronteerd met ijsproblemen Gedacht wordt aan Den Haag, Utrecht of Capelle. Gevorderde jeugdschaatsers gaan nu naar de Uithof en de beginners schaatsen op de overdekte 300 meterbaan in de Weenahal in Rotterdam. Er worden veel nieuwe activiteiten gestart. Er werd deelgenomen aan het KNSB kamp in Assen. Er was een mini-marathon in Utrecht, een mini-elfstedentocht in Rotterdam en er vond weer een clubontmoeting met Vught plaats. Er starten 2 werkgroepen voor het maken van draaiboeken. Een voor de clubontmoeting en een voor natuurijs-activiteiten.

Jan Heysteeg en Ed Teunissen behalen het trainersdiploma. Schaatsclub Gouda zal nog lang plezier hebben van deze twee jeugdschaatsleiders.

Skeelerbaan in Gouderak

In Gouderak wordt de Zellingwijk (gifwijk) waarschijnlijk geheel geasfalteerd in afwachting van de definitieve plannen aldaar. Daarbij overweegt men een gedeelte als skeelerbaan in te richten.

IJsbaan Capelle a/d IJssel

De allergrootste wens, een ijsbaan in de nabije omgeving (Capelle a/d IJssel) gaat helaas niet in vervulling. Door o.a. de vele bezwaarschriften van de bouw ontstond er grote vertraging en daarmee ging ook veel geld verloren. De vergunningen waren inmiddels rond, maar drie miljoen gulden aan subsidie is vervallen omdat niet tijdig met de bouw werd begonnen. Toch geven de plannenmakers de moed nog niet op

1988-1989

De club kijkt terug op een goed jaar met vele activiteiten en met name bij de jeugd goede resultaten. Ook in financiële zin is de club gezond. Dit alles is het werk van de ongeveer 60 vrijwilligers die de club kent.

Schaatsclub Gouda voetbaltoernooi

Omdat het jaarlijkse voetbaltoernooi van IJBM niet meer wordt gehouden, overweegt de ontspanningscommissie dit nu zelf te gaan doen. Een dergelijk toernooi is een mooie gelegenheid om te ‘netwerken’ en relaties aan te knopen met schaatsclubs op andere banen. SV DONK blijkt bereid om als gastheer op te treden van een voetbaltoernooi dat uiteindelijk tien keer georganiseerd zou worden. Er werden zeven clubs uitgenodigd, die prima werden verzorgd. Ontvangst met koffie en stroopwafel, een lunch én de mogelijkheid om na afloop mee te doen aan de barbecue. Het bleek ook bijna altijd schitterend weer op de derde zondag van mei.

Records

Dit seizoen werden 393 persoonlijke records verbeterd. Met name de groep van trainster Sylvia Gründlehner boekt opvallende resultaten. Aan de baankampioenschappen mochten 22 leden meedoen, maar helaas was er slechts belangstelling bij 17 deelnemers. Bij de pupillen en de junioren C en D behaalden wij 6 van de 18 beschikbare medailles bij de 20 deelnemende verenigingen. Bij de baancompetitie werden de pupillen en de junioren C en D met glans eerste met 15 punten voorsprong. De andere junioren en senioren werden 5e met 57 punten achterstand op nr. 2, waarbij de meeste punten verloren gingen bij de senioren en de dames.

Kampioenschappen

Behalve Ingrid Paul en Gerrit Molenaar, die hun eigen wegen volgen, deden 2 leden mee aan de Zuid-Hollandse kampioenschappen, 4 aan de Gewestelijke Kampioenschappen en 4 aan de Nederlandse Kampioenschappen. Ook een aantal baanrecords kwam op naam van onze leden. Gewestelijk werden er medailles gewonnen door Andrea Nuyt, Colinda den Dijker en Monique Cammeraat. Op de Nederlandse kampioenschappen won Andrea Nuyt een medaille, terwijl de overige resultaten daarbij prachtig waren. Bij een interclubwedstrijd in Amsterdam in november werden wij nog 6e. In de loop van het seizoen gingen de prestaties met sprongen omhoog. Bij een interclubwedstrijd in maart in Deventer behaalden wij zelfs een 2e plaats.

Aanvragen abonnementen

In het clubblad verschijnt een artikel met als titel: “Schaatsen! Met welk doel?”. Hierin worden de leden gevraagd zich te bezinnen op het aanvragen van abonnementen. Dit geldt met name voor degenen die nauwelijks komen trainen en nooit wedstrijden rijden. Deze zouden anderen, die er wel meer voor over hebben, kunnen laten voorgaan. Animo voor het schaatsen is er genoeg. Helaas is er nog altijd onvoldoende ijs. De baan in Capelle ligt er nog steeds niet, hoewel de plannen daarvoor nog wel bestaan.

Clubblad

De redactie is van plan het logo van de club te wijzigen, althans hiervoor een voorstel te doen. Op voorhand wordt besloten dat een nieuw logo niet noodzakelijk wordt geacht. Het blijkt dat de kopij voor het clubblad van de jeugdcommissie wel eens zoek raakt. Verder zijn er binnen de redactie minder activiteiten door de studie van de broers Revet. Hierdoor is het clubblad al twee keer te laat uitgekomen. Hoewel de studie uiteraard voorgaat, is het te laat verschijnen van het clubblad toch storend.

Diplomaschaatsen

Tijdens overleg met de schaatsclubs in Bleiswijk en Rotterdam bleek ook daar enige onvrede over de onderdelen van het diplomaschaatsen. Het uitgangspunt bij het jeugdschaatsen is de kinderen spelenderwijs het schaatsen bij te brengen. Echter moet er bij het diplomaschaatsen “op tijd” worden gereden. Binnenkort komen de bovengenoemde verenigingen en de SC Gouda weer bij elkaar om ideeën te vormen. Het zal lang kunnen duren eer de KNSB eventueel toestemming verleent voor een andere opzet. Daarom zullen de te vormen ideeën worden uitgevoerd, waardoor een besluit mogelijk kan worden afgedwongen. Consequentie is wel dat er voor het alternatieve diplomaschaatsen ook alternatieve diploma’s moeten worden afgegeven. De jeugdschaatscommissie gaat een en ander uitwerken.

Andere schaatsvormen

Andere schaatsvormen naast het langebaanschaatsen zoals shorttrack en kunstrijden worden in de statuten niet uitgesloten. Mede gezien de stijgende belangstelling voor het shorttrack, zou de SC Gouda dit misschien ook moeten gaan verzorgen. Het probleem hierbij is dat daarvoor wel extra mensen nodig zijn. Besloten wordt dit vooralsnog niet te doen en andere eventuele aanvragen door te verwijzen naar andere verenigingen.

Koffie buschauffeurs

Het blijkt dat de buschauffeurs ontevreden zijn omdat zij,  in tegenstelling tot vorig seizoen op de ijsbaan geen koffie meer krijgen. Dit lijkt kleinzielig, maar het is wel belangrijk omdat hun gedrag van invloed kan zijn op de jeugdschaatsers en begeleiders. Daarom wordt besloten koffie voor rekening van de vereniging te gaan aanbieden. Deze kosten, ongeveer  fl. 225,– per seizoen, zullen worden verwerkt in de contributies.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1988-1989

Andrea Nuyt NK Junioren? ?

1989-1990

Het aantal jeugdleden loopt terug ten gevolge van enkele zachte winters. Dit seizoen zijn er 103 jeugdleden ten opzichte van 130 eerder. Bovendien stroomden veel oudere jeugdschaatsers door naar Utrecht. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Weena-ijsbaan in Rotterdam volgend jaar gaat sluiten.

Ook wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de slepende soap die droogtrainingsaccommodatie heet. Weer is de atletiekbaan in de winter niet beschikbaar. Na overleg met de gemeente krijgen we het halfverharde veld bij De Mammoet toegewezen. Op voorhand is duidelijk dat dit veld bij slechte weersomstandigheden niet te gebruiken valt.

Zomeractiviteiten

Er werd weer volop gestreden om het Gouden Zadel. De competitie bestond uit wielrennen, kanovaren, kegelen en een veldloop. Erik Tober bleek het meest all round. En er werd weer veel gevoetbald. Er werd meegedaan aan een zaalvoetbaltoernooi in Assen, er was een clubontmoeting met de IJsclub Alblasserwaard en het Tweede Schaatsclub Gouda Voetbaltoernooi werd georganiseerd, en gewonnen door de Hardrijders Club Heerenveen, met onder andere Geert Kuiper en Jan Ykema. Uit het aantal uitnodigingen voor schaatsontmoetingen in de winter mag worden afgeleid dat het voetbaltoernooi als promotiemiddel voldoet.

Clubkleding

Het bestuur spreekt over sponsoring door Ben de Bruin Sport. Zij stemt in met  rode t-shirts, maar wil graag een lijn voor de selectie en de jeugdselectie. Ook is er instemming over de jacks. De lange discussie over de aanvullende gelden en de voorwaarden brengen het bestuur echter niet op één lijn. Voorlopig kunnen de besprekingen met Ben wel worden voortgezet.

Baankampioenschap mini-marathon

In Utrecht vond ook een baankampioenschap mini-marathon voor jeugdschaatsers plaats. Bij de jongens tot en met 11 jaar gingen de drie eerste prijzen naar Schaatsclub Gouda.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1989-1990

Colinda den Dijker NK Junioren 6e plaats
Andrea Nuyt NK Kortebaan 3e plaats
Monique Cammeraat NK Junioren 9e plaats
Don Vermeulen NK Kortebaan Junioren 7e plaats

1990-1991

Trainer Ad Hoeboer vertrekt. Zijn vertrek wordt opgevangen door te schuiven in de bestaande trainingsgroep van Sylvia Gründlehner. Ook zal Huib van der Starre samen met Peter van Leeuwen een groep gaan trainen. Daarnaast is ook Bert Maas bereid om een groep te trainen en gaat bovendien de trainerscursus volgen.

De exploitant van de ijsbaan besluit op de woensdagavond een publieksuur in te roosteren. Hierdoor moeten er velen op ongunstige tijden gaan trainen.

In het kalenderjaar 1990 vonden er twee clubkampioenschappen plaats vonden. Op 11 februari en op 23 december. Het deelnemersveld bij de eerste was beduidend hoger met 135 deelnemers tegen een kleinere groep in december.

Voetbalclub?

Op 26 mei vindt het derde Schaatsclub Gouda Voetbaltoernooi plaats. Er was ook een zaalvoetbaltoernooi in Assen en een voet- en volleybaltoernooi in Deventer. Het Gouden Zadel ging dit seizoen naar Mark Dorsman. Hij bleek de beste in kanovaren, veldloop, kegelen en tafeltennis.

Jeugdschaatsen

Het aantal jeugdschaatsers groeit weer. Er wordt een plan gemaakt voor een draaiboek voor de beginnende jeugdschaatsleider. Bep van der Spek is de auteur van het boek dat aan alle jeugdschaatsleiders wordt uitgereikt en waarvan nuttig gebruik wordt gemaakt. Geconstateerd wordt dat de overgang naar de trainingsgroep niet harmonieus verloopt. Het zou nog twee jaar duren voordat hier wat aan gedaan wordt.  De uitreiking van de diploma’s is voor het eerst in het subtropisch zwembad ‘De Sniep’. Dit is een succes en wordt tot op heden ieder seizoen herhaald. Er werd dit seizoen twee keer op natuurijs gereden.

Nieuwe redactie

Jan en Rob Revet dragen het stokje over aan Erik Tober, Richard Heikoop en Ineke Veldhorst. Bram Romein en Nic Fase bleven bij de redactie betrokken.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1990-1991

Andrea Nuyt NK Afstanden 500 meter 13e plaats
Monique Cammeraat NK Allround 9e plaats
Colinda den Dijker NK Allround 10e plaats
Marijke Kulik NK Allround 22e plaats

 

1991-1992

Op initiatief van een aantal leden onder aanvoering van Thom Dessing besluit het bestuur tot oprichting van een aparte marathontrainingsgroep, naast de trainingsgroepen voor langebaanschaatsers en recreanten. Hiermee werd ingespeeld op de toenemende belangstelling onder de leden van deze tak van schaatsbeoefening. Op deze wijze kon tevens aan die seniorleden die om wisselende redenen met langebaanschaatsen wilden stoppen, een alternatief worden geboden.

Jan Gründlehner treedt af na zeven jaren voorzitterschap. Er was geen kandidaat voor zijn opvolging.

Voetbaltoernooi en clubontmoeting

Het voetbaltoernooi beleefde haar eerste lustrum. Hieraan nemen deel: De Lekstreek, NiNo, Deventer IJsclub, Amsterdamse Schaatsclub en Schaatsvereniging Rotterdam.

Technische commissie

De technische commissie krijgt een nieuwe impuls. Naast de oudgedienden Ed Teunissen, Joop Scholten, Hans Maas en Jos van Dijk was er nieuwe instroom door Gert Nuyt, Bertus Stolle, Bert Maas, Eric Lutterman en Jan Revet. De TC zag zich dit seizoen geconfronteerd met de volgende uitdagingen:

  • vacatures in het trainersbestand
  • juryproblemen
  • het ontwikkelen van een technisch beleid, gericht op de verschillende ontwikkelingen in sportbeoefening binnen de vereniging

Jeugdschaatsen

Dick Bouwman slaagt voor de JSL-cursus.  De belangstelling hiervoor was in de voorgaande jaren wat afgenomen. Om de begeleiders zo goed mogelijk te ondersteunen werd daarom  een handboek gemaakt. Van de informatiebijeenkomsten voor JSL-ers in Utrecht vond er dit seizoen slechts één plaats. De jeugdschaatscommissie is verheugd met de ontwikkeling van het aantal jeugdschaatsers (nu 130), maar maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het aantal (gediplomeerde) begeleiders. Er is dit seizoen geen clubontmoeting met Vught. Het aantal leden van de ijsclub ‘De IJzeren Man’ is dramatisch gedaald. Er komen steeds meer mogelijkheden voor de oudste jeugdschaatsers om aan echte wedstrijd mee te doen.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1991-1992

Marijke Kulik  NK Junioren  8e plaats
Colinda den Dijker  NK Junioren  8e plaats
Andrea Nuyt  NK Afstanden  10e plaats 500 meter
Monique Cammeraat  NK Junioren  3e plaats

1992-1993

De vereniging is op 1 oktober 1962 opgericht voor een bepaalde tijd van 30 jaar. Tijdens de ledenvergadering moet daarom beslist worden of de schaatsclub wordt opgeheven dan wel voortgezet zal worden. De vergadering besluit unaniem tot voortzetting.

Los van deze  beslissing ontwikkelt  zich een geanimeerde discussie over de toekomst en het toekomstbeleid van de club. Er wordt een groot aantal vragen  opgeworpen, waarop niet altijd direct een antwoord te geven is. Bijvoorbeeld:

  • Is onze vereniging nog wel een wedstrijdclub of is zij een recreatieclub aan het worden?
  • Moet de club alleen maar gezien worden als bespreekbureau voor abonnementen?
  • De “oudere jeugd” laat het afweten bij het wedstrijdrijden. Hoe krijgen we die er weer bij?
  • De betrokkenheid van de leden bij sociale evenementen is gering. Wat doen we daar aan?
  • Is het wel  juist om verschil te maken tussen de begrippen wedstrijdrijder en trimmer/recreant?
  • Is de term ‘verenigingslid’ niet juister? Beide groepen kunnen waardevol werk voor de vereniging leveren bijvoorbeeld begeleiden van jeugdschaatsers, deelnemen aan commissiewerk, een opleiding volgen voor trainer enz.

Het is wel duidelijk dat er een beleid op lange termijn uitgezet moet worden. De vergadering stemt in met het vormen van een commissie die zich zal gaan bezig houden met dit onderwerp. Jan Revet zal deze commissie leiden die verder bestaat uit Eric Tober, Ittsje Wolthers, Jan Heysteeg, Jos Brands, Enno Swets en Rien Hakstege.

De commissie schetst een somber beeld. Er is sprake van een dalende belangstelling voor en deelname aan wedstrijdsport en sociale activiteiten. De commissie doet een groot aantal aanbevelingen, waaronder een betere integratie met het jeugdschaatsen, meer aandacht voor opleidingen en selectiegroepen en een betere communicatie.

Bekers

Dit seizoen worden de Ben de Bruin trofee en de Marathon Beker geïntroduceerd.

Schaatsmarkt

De schaatsmarkt in september wordt opgesierd met een expositie van nostalgische schaatsen. Er is veel belangstelling van leden en van de pers.

Kersttoernooi

Emilie Gale haalt de tweede plaats op het SVR Kersttoernooi in Rotterdam. Veel meer prijzen zullen daar  niet meer gehaald worden.

Clubontmoeting

De clubontmoeting nieuwe stijl krijgt vorm. Het wordt een ontmoeting tussen de groep uit Rotterdam en de groep Den Haag. Vele jeugdschaatsleiders van de Schaatsclub Gouda zien elkaar voor de eerste keer.

Griep tijdens clubkampioenschappen

Tijdens de clubkampioenschappen van de Schaatsclub Gouda heerst de griep. Toch kunnen er gelukkig nog 10 kinderen aan meedoen.

Trainerscoördinator

Om de communicatie tussen trainers, baan en vereniging te verbeteren heeft de TC een trainerscoördinator aangesteld. Bert Maas heeft deze rol met succes ingevuld.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1992-1993

Andrea Nuyt NK Afstanden 7e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 10e plaats 1000 meter
Emiel de Jager NK Supersprint 7e plaats
Emiel de Jager NK Kortebaan 7e plaats
Monique Cammeraat NK Junioren 3e plaats

 

1993-1994

We hebben weer een voorzitter

In de vacature, een jaar geleden ontstaan door het aftreden van Jan Gründlehner, wordt gelukkig voorzien. Ruud Rutten heeft deze nobele taak op zich genomen.

Jeugdschaatsen

Er is voor het eerst overleg tussen jeugdschaatscommissie TC en trainers. Er worden afspraken gemaakt om de overgang van jeugdschaatsers naar Utrecht te verbeteren. Het KNSB jeugdschaatskamp in Assen is dit jaar een succes. Het maximum toegelaten aantal kinderen en vierman begeleiding van de Schaatsclub Gouda nemen hier aan deel.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1993-1994

Andrea Nuyt NK Afstanden 11e plaats 1500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 7e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 7e plaats 500 meter
Colinda den Dijker NK Junioren Allround 16e plaats
Emiel de Jager NK Supersprint 19e plaats
Ilse van der Gaag NK Supersprint 23e plaats
Marijke Kulik NK Junioren Allround 19e plaats
Marijke Kulik NK Supersprint 20e plaats
Suzette van der Ham NK Junioren Allround 22e plaats

1994-1995

Ruud Rutten blikt terug op zijn eerste jaar als voorzitter:

Het schaatsseizoen 1994-1995 was een opvallend seizoen. In het afgelopen jaar zijn door onze leden bijzondere prestaties neergezet tijdens verschillende toernooien. Andrea Nuyt blonk niet alleen uit met een tweede plaats bij de neo-senioren, maar ook het portret in het lijfblad voor de schaatsers: Schaats, mocht er wezen.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen in Groningen werd Emiel de Jager 7e bij de junioren B en Ilse van der Gaag 6e bij de junioren C (en zij kreeg een uitnodiging van Inzell voor het weekeinde van 18/2). Maar niet alleen de talenten hebben de aandacht getrokken. Een groot aantal leden heeft het afgelopen seizoen met veel plezier getraind en geschaatst. Ook de trimmersgroep is weer behoorlijk in aantal toegenomen. Verder heeft  de marathongroep een vaste plaats in Utrecht verworven.
Binnen de vereniging hebben wij helaas de activiteiten van de ontspanningscommissie moeten ontberen. Desondanks zijn er toch weer verschillende “buiten-schaatse” activiteiten ontplooid. Ik denk hierbij aan de busreizen naar Thialf in Heerenveen en aan het voetbaltoernooi. De definitieve afsluiting vond plaats op 18 maart in Heerenveen. Het uitstapje in december was ook een groot succes. Ook is er een poging ondernomen om een feestavond te houden: een heel goed initiatief! Helaas hebben de organisatoren geen begroting en programma aan het bestuur voorgelegd, maar werd de feestavond wel in het clubblad aangekondigd. Het bestuur vindt het niet gepast dat in het laatste nummer van het clubblad de schuld voor het niet doorgaan bij het bestuur werd neergelegd. Het bestuur distantieert zich van een dergelijk optreden, omdat het bestuur verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. Het bestuur betreurt het dat een goed initiatief voor een feestavond op een dergelijke wijze uitmondt. Het bestuur hoopt daarom dat het enthousiasme om een feestavond te organiseren nog aanwezig is en zal al het in haar vermogen ligt aanwenden om leden te ondersteunen die een feestavond willen organiseren.

Financiële reserve te hoog

De club staat er ook financieel goed voor. Zo goed zelfs dat er aanzienlijke reserve is ontstaan. Op de jaarvergadering dient een aantal leden een motie in om de contributie met 25% te verlagen. Er ontstaat een heftige discussie, maar uiteindelijke wordt het voorstel met 26 stemmen tegen en 9 stemmen voor verworpen. Wel wordt het bestuur opgeroepen om meer activiteiten te organiseren.

PR

Gerard de Jager geeft vorm aan een meer structurele aanpak van de public relations (PR). De club krijgt een eigen pagina op de Goudse kabelkrant.

De marathongroep beleefde een goed jaar

Alain van Hoof schreef hierover – namens de marathoncommissie – het volgende:

Het seizoen 1994-1995 was voor de 22 leden van de marathon-trainingsgroep een succesvol jaar. Tijdens de zondagavond baancompetitie marathon op de ijsbaan in Utrecht zijn zeer goede resultaten geboekt waaronder:  een eerste plaats bij de dames voor Lineke v.d. Burg, een vierde plaats bij de heren klasse C3 voor Pieter Clausing en bij de klasse C2 voor Willem Steenbergen. Deze successen zijn een logisch gevolg van de trainingen van Thom Dessing en Dick Bouwman. Door de verschillende interesses van de groepsleden zijn/waren er verschillende trainingsvormen op de week basis mogelijk: fietsen, skeeleren en droogtraining. Opvallend mag wel genoemd worden dat, ondanks het vierjarig bestaan van de marathon-trainingsgroep, dit het eerste jaar is waar de groep ook als zodanig door omstanders wordt gezien. De marathon-groep is op de ijsbaan van Utrecht bekend als “de mannen/vrouwen van Gouda”. Dit is denk ik te wijten aan het feit dat de sponsoring van de marathon-groep een herkenbaar uiterlijk aan de groep heeft gegeven maar dat ondanks de afwijkende “Gouda-kleuren” de band met SC Gouda steeds duidelijk naar voren blijft komen.

Jeugdschaatsen

Er ontstaat een wachtlijst. Het maximum aantal van 160 kinderen is aangemeld. Er komen twee nieuwe prijzen bij voor de kinderen. De houten schaats bokaal voor de snelste schaatser op houten schaatsen en de techniekprijs voor de oudere kinderen.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1994-1995

Andrea Nuyt NK Afstanden 10e plaats 1500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 11e plaats 3000 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 12e plaats 5000 meter
Andrea Nuyt NK Allround 6e plaats
Andrea Nuyt NK Allround Neosenioren 2e plaats
Andrea Nuyt NK Sprint 6e plaats
Andrea Nuyt NK Supersprint 3e plaats
Emiel de Jager NK Allround 7e plaats
Emiel de Jager NK Sprint 7e plaats, 2e op 1000 meter
Emiel de Jager NK Supersprint 14e plaats
Emilie Gale Nederlands Pupillen-toernooi 4e plaats
Ilse van der Gaag NK Allround 6e plaats
Marijke Kulik NK Allround 15e plaats
Suzette van der Ham NK Korte Baan 12e plaats
Suzette van der Ham NK Supersprint 16e plaats

1995-1996

Het schaatsseizoen 1995-1996 was koud. Er werden vele tochten gereden. Er kon zelfs op het IJsselmeer worden geschaatst! Het ijs krulde over de dijken van het Markermeer. Alleen ging de Elfstedentocht helaas op het laatste moment niet door.

Een mooi verenigingsjaar was het. Er waren mooie sportieve prestaties, het aantal leden neemt toe en de verschillende commissies bleken prima bemand.

De jeugdschaatsers konden zelfs twee keer op natuurijs schaatsen. Sinds 1991 was dit niet meer voorgekomen. De eerste keer op de ’s Gravenbroekseplas in Reeuwijk, de tweede keer op de Rottemeren. Daarnaast deden de jeugdschaatsers mee aan verschillende clubontmoetingen.

Jeugdschaatsen

De Weenahal gaat na het komend seizoen sluiten en de vraag is of de ijsbaan in Capelle een goed alternatief is. De mogelijkheden van de ijshal in Den Haag of de nieuwe hal in Zoetermeer worden bekeken. Meer goed nieuws komt er uit Capelle. De bouw van de ijsbaan gaat nu echt definitief door. Een overkapping van de ijsbaan in Utrecht wordt medio 1997 verwacht. Maar liefst vijf leden behaalden het diploma jeugdschaatsleider: Bep van der Spek, Christa Soeteman, Erik Tober, Hans Millenaar en Ton Bouwens. Bij de Molentocht in Zevenhuizen was het voor de kinderen een grote verrassing; er mocht na de tocht gratis patat worden gehaald bij het restaurant aan de plas.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1995-1996

Andrea Nuyt NK Afstanden 3e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 4e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt NK Sprint 3e plaats
Andrea Nuyt WK Afstanden 14e plaats 500 meter
Andrea Nuyt Worldcup ?
Emiel de Jager European Junior Games (Kostroma) 3e plaats 1500 meter
Emiel de Jager European Junior Games (Kostroma) 3e plaats 3000 meter
Emiel de Jager European Junior Games (Kostroma) 3e plaats 5000 meter
Emiel de Jager NK Allround 15e plaats
Emiel de Jager NK Sprint 7e plaats
Emilie Gale NK Supersprint 5e plaats
Ilse van der Gaag NK Allround 6e plaats
Ilse van der Gaag NK Sprint 8e plaats
Ilse van der Gaag NK Supersprint 7e plaats
Ilse van der Gaag Vikingrace 1e plaats
Marijke Kulik NK Afstanden 10e plaats 3000 meter
Marijke Kulik NK Afstanden 10e plaats 5000 meter
Marijke Kulik NK Afstanden 12e plaats 1500 meter
Marijke Kulik NK Allround 13e plaats
Suzette van der Ham NK Afstanden 14e plaats 100 meter
Suzette van der Ham NK Supersprint 14e plaats

1996-1997

In 1997 was er al elf jaar lang geen Elfstedentocht meer gehouden. Het jaar daarvoor, in 1996, had de Elfstedenkoorts nog snel om zich heen gegrepen toen het erop begon te lijken dat er weer een tocht verreden zou worden. Maar toen de vorst niet doorzette, werden de schaatsen weer net zo snel opgeborgen als ze van zolder gehaald waren. In 1997 zette de vorst echter wel door. Na dagenlange vorst staken op 2 januari de rayonhoofden de koppen bijeen voor de vergadering van de Vereniging der Friesche Elfsteden. Na de bijeenkomst gaf voorzitter Henk Kroes om 11.17 met de historische woorden het verlossende antwoord: It giet oan!

Opnieuw rijden een aantal leden de tocht der tochten. Onder hen Peter van Leeuwen, Dick Bouwman, Hans van Woudenberg, Ed Sterrenborg, Alain van Hoof, Thom Dessing, Leni de Jager, Henk Koster, Jan Heysteeg, Ruud Rutten en Huib Tober.

Lees hier belevenissen van Hans van Woudenberg en Huib Tober.

Jeugdschaatsen

Het jeugdschaatsen verheugt zich op een toenemende belangstelling. Toch ging het niet van een leien dakje. Er was een moeizame start, direct gevolg van de sluiting van de Weenahal. Pas op het laatste moment werd besloten dat dat de jeugdschaatsers terecht konden op de 400 meter baan in Den Haag. Met veel kunst- en vliegwerk werd een creatieve start gemaakt. Gelukkig was er ook natuurijs. Er werd uitgebreid geschaatst op de Breevaart en de Reeuwijkse Plassen. Er werd een leuke  spelochtend georganiseerd op de ijsbaan in Moordrecht. De jeugdschaatscommissie geeft aan dat zij het zou toejuichen als junioren zich aan  melden om hun kennis en vaardigheden aan de kinderen over te brengen.

IJsbaan Utrecht

De ijsbaan in Utrecht gaat overkapt worden. Toch lijken financiële problemen alsnog roet in het eten te gooien. Uiteindelijk worden deze problemen opgelost en vindt de verbouwing in de zomer van 1997 toch plaats. Over de ijsbaan blijven er geruchten de ronde doen, maar concreet werd er niets.

Schaatsclub Gouda Voetbaltoernooi

Er vond weer een geslaagd Schaatsclub Gouda Voetbaltoernooi plaats. Een toernooi dat ieder jaar perfect wordt georganiseerd door Eric Lutterman en Jan Revet. Uiteindelijk zou het ook het laatste voetbaltoernooi zijn. Er zijn geen mensen die het stokje van de organisatoren willen overnemen. Wanneer ook SV DONK aangeeft dat het lastig gaat worden om de schaatsclub nog een plaatsje op de overvolle kalender te blijven gunnen hakken zij de knoop door. Het is mooi geweest!

Skeelatlon

Na drie jaar de skeelatlon georganiseerd te hebben nemen de initiatiefnemers – Patrick van der Ham, Rikkert Swets en Erik Tober – afscheid.

Belastingdienst

Er ontstaat een conflict met de Belastingdienst over de vergoedingen aan trainers. Na veel voorbereidend werk werd een bezwaarschrift ingediend en werd de zaak uiteindelijk… gewonnen. Niet het type werk waar je als bestuurder graag je tijd aan wilt besteden.

Afscheid

Martin Kulik neemt na zeven jaar afscheid als secretaris.

Elfstedentocht

De laatste Elfstedentocht, op 4 januari 1997, was relatief zwaar. Wind met kracht 5 tot 6 en vorst, met temperaturen van -6 graden in de ochtend tot maximaal -3 graden in de middag, waren de grote boosdoeners. In combinatie met de wind leverde dat gevoelstemperaturen op tussen -10 en -15°C en ongeveer -18°C tijdens windvlagen. Anders dan de uitzonderlijk zware tocht van 1963 was het ijs nu echter sneeuwvrij en van goede kwaliteit (bron: Wikipedia).

Bijzondere prestaties in het seizoen 1996-1997

Andrea Nuyt NK Afstanden 1e plaats 100 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 2e plaats 300 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 3e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 3e plaats 500 meter
Andrea Nuyt Worldcup ?
Eelco Soeteman NK Supersprint 31e plaats
Emiel de Jager Internationale Kirov Games 1e plaats 5000 meter
Emiel de Jager NK Allround 19e plaats
Emiel de Jager NK Allround Junioren 9e plaats
Emiel de Jager NK Sprint 10e plaats
Emiel de Jager NK Studenten 3e plaats
Emilie Gale Interland Nederland-Duitsland 4e plaats
Emilie Gale NK Allround Junioren viel uit
Emilie Gale NK Supersprint 6e plaats
Ilse van der Gaag NK Allround Junioren 14e plaats
Ilse van der Gaag NK Sprint 8e plaats
Ilse van der Gaag NK Supersprint 9e plaats
Marijke Kulik NK Allround Neosenioren 13e plaats
Suzette van der Ham NK Afstanden 14e plaats 100 meter
Suzette van der Ham NK Supersprint 22e plaats

 

1997-1998

De Schaatsclub Gouda viert in het seizoen 1997-1998 haar 35-jarig jubileum en het 25-jarig bestaan van het jeugdschaatsen. Er werd een prachtig jubileumblad gemaakt met een levendige terugblik op 35 jaar schaatsclub én 25 jaar jeugdschaatsen. Je kunt het jubileumblad hier in zijn geheel teruglezen.

Terugkijkend op het schaatsseizoen 1997 -1998 kan worden geconstateerd dat het een uniek seizoen is geweest. Er zouden zich nog nooit op schaatsgebied in één jaar tijd zoveel ontwikkelingen hebben voorgedaan.

De klapschaats

Het was het seizoen van de klapschaats. Vorig jaar waren de Nederlandse vrouwen al mondiaal doorgebroken op deze schaats. Door hun (onverwacht) hoge klasseringen op internationale wedstrijden werd duidelijk  dat de klapschaats sneller was dan de traditionele schaats. De ontwikkeling was niet meer te stuiten: geleidelijk stapten alle (top)schaatsers over op de klapschaats. En met succes: bijna iedere schaatser verbeterde zijn of haar persoonlijke records . De nationale en internationale ranglijsten van dit seizoen waren niet meer te vergelijken met die van het voorgaande seizoen. In dit roerige seizoen van klapschaatsen, aerodynamische strips, Olympische Spelen in Nagano en WK Afstanden in Calgary werd in totaal 41 keer een wereldrecord verbeterd!

 Vooruitgang op clubniveau

Ook op clubniveau is er in het seizoen 1997-1998 enorm veel vooruitgang geboekt. Bijna iedere schaatser vanaf junioren-B is inmiddels op de klapschaats overgestapt.  Ook de overkapping op de Utrechtse ijsbaan heeft ook zeker bijgedragen aan de snellere tijden. Nog nooit zijn er in één seizoen zoveel persoonlijke – en clubrecords gereden. Dit seizoen werd door leden van Schaatsclub Gouda in totaal een aantal van 608 persoonlijke records verbeterd.  Het jaar daarvoor waren dat er slechts 207! Ook het aantal clubrecords is aanzienlijk hoger dan vorig jaar: in dit seizoen werd 52 keer een clubrecord gereden of verbeterd, terwijl dit in het seizoen 96-97 slechts 22 keer gebeurde.

Ruud Rutten treedt af als voorzitter. Hugo Vos wordt zijn opvolger.

Skeelerbaan

Door de deskundige inzet van Peter van den Burg wordt er binnen de wielerbaan ook een skeelerbaan aangelegd. Als club hoeven we niet te investeren in de aanleg. Wel zullen we de baan moeten huren als we daar als club gebruik van willen maken.

IJzersterk trofee

In de voorgaande jaren werd een skeelathlon georganiseerd. Er werd besloten de onderdelen voortaan los van elkaar te laten plaatsvinden. Uiteindelijk werd besloten deze competitie een naam te geven. Zo ontstaat het IJzersterk toernooi.

Andrea Nuyt

Bijzondere prestaties in het seizoen 1997-1998

Andrea Nuyt NK Afstanden 1e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 6e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt NK sprint 3e plaats
Andrea Nuyt Olympische Spelen 15e plaats 500 meter
Andrea Nuyt WK Afstanden 16e plaats 500 meter
Andrea Nuyt WK Sprint deelname
Emiel de Jager Interland Nederland-Noorwegen 1e plaats 5000 meter
Emiel de Jager NK Allround Neosenioren 6e plaats
Emiel de Jager NK Allround senioren 5e  plaats
Emilie Gale NK Supersprint 6e plaats
Ilse van der Gaag NK Sprint Junioren 9e plaats
Lars Elgersma NK Junioren viel uit
Marijke Kulik NK Allround 14e plaats
Marijke Kulik NK Neosenioren 12e plaats
Paulien van Deutekom Internationale Vikingrace 5e plaats
Paulien van Deutekom NK Junioren 1e plaats 1500 meter
Paulien van Deutekom NK Junioren 3e plaats

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.