Historie Schaatsclub Gouda, deel 4 (1998 – 2005)

1998-1999

Joop Scholten

Joop Scholten heeft na vele jaren het jeugdschaatsen verlaten.  “Jopie” was er sinds de start van het jeugdschaatsen in 1972 bij.

Nieuwe jeugdschaatsleiders

Een aantal jeugdige wedstrijdrijders hebben enkele lessen meegedraaid. Het streven is hier in de toekomst meer gebruik van te maken. Nieuwe jeugdschaatsleiders krijgen het handboek voor jeugdschaatsleiders aangereikt, waarmee ze voorheen na enige zelfstudie ‘in het diepe’ werden gegooid. We bereiken dit seizoen het maximum van 160 jeugdschaatsers.

IJzersterk trofee

De IJzersterktrofee is terug in de vorm van drie losse onderdelen, fietsen, hardlopen en skeeleren.

Wieler- / skeelerbaan

De wieler- / skeelerbaan komt dichterbij, maar in de planvorming lijkt geen ruimte voor een skeelerbaan te zijn ingeruimd. Dankzij attent optreden van met name clublid Peter van der Burg zou deze skeelerbaan er toch komen. Peter vertelt hierover:

Op 5 februari ’98 hoorde ik van Alain van Hoof (bestuur) dat er vergaande plannen waren voor een wielerbaan in de Goudse Hout. De skeelerbaan was kennelijk vergeten (terwijl ik al in ’93 de technische dienst van het recreatieschap van het benodigde informatiemateriaal had voorzien). Alain vroeg me om te proberen iets voor het skeeleren te realiseren.

Ik zag dat de wielerbaan niet echt goed was ontworpen (ik had ook bij Excelsior gekoerst in de jaren ’80) met een veel te scherpe bocht van 180 graden. Dus mijn idee om die eruit te halen en de baan fors te verruimen (tot wat het nu geworden is) kreeg de steun van Excelsior. Echter, de stukken waren al verzonden voor de beslissende vergadering van het algemeen bestuur. Het kostte enige moeite om ook het bestuur van het recreatieschap en het college van Gouda over te halen om het duurdere (maar betere plan) goed te keuren. Uiteindelijk stemde alle financiers (Excelsior, Recreatieschap en Gouda) in met het plan. Op 8 april werden de contracten getekend.

Ondertussen wordt met Excelsior overlegd over het gebruik. Er wordt een skeelercommissie opgericht die het skeeleren binnen de schaatsclub vorm moet gaan geven. Deze commissie bestaat in eerste instantie uit Ben de Bruin, Freek Dessing en Ruud Rutten. De commissie bereidt de besluitvorming in het bestuur voor, gericht op introductie van het skeeleren in de Schaatsclub Gouda. Hiertoe doet de skeelercommissie voorstellen voor mogelijke trainers en trainingsuren. Voorlopig wordt de jeugd niet meegenomen als doelgroep voor het skeeleren. Ook neemt de jeugdcommissie een afwachtende houding aan en verwacht weinig animo. Hoe anders zou het uiteindelijk worden!

Ingrid Paul beker

Dit seizoen wordt de Ingrid Paul beker geïntroduceerd.

Ingrid Paul

Bijzondere prestaties in het seizoen 1998-1999

Andrea Nuyt NK Afstanden 1e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 5e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 8e plaats 1500 meter
Andrea Nuyt NK Sprint 2e plaats
Andrea Nuyt WK Afstanden 12e plaats 500 meter
Andrea Nuyt WK Afstanden 13e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt WK Sprint 9e plaats
Andrea Nuyt Worldcup 6e plaats 500 meter
Andrea Nuyt Worldcup 9e plaats 1000 meter
Emiel de Jager NK Afstanden 12e plaats 10000 meter
Emiel de Jager NK Afstanden 13e plaats 1500 meter
Emiel de Jager NK Afstanden 16e plaats 5000 meter
Emiel de Jager NK Allround 15e plaats
Emiel de Jager NK Junioren ?
Emilie Gale NK Supersprint 9e plaats
Lars Elgersma NK Allround Junioren ?
Lars Elgersma NK Supersprint 6e plaats
Marijke Kulik NK Afstanden 16e plaats 3000 meter
Marijke Kulik NK Allround 14e plaats
Paulien van Deutekom NK Afstanden 15e plaats 3000 meter
Paulien van Deutekom NK Allround Junioren 6e plaats
Wim Steenbergen Marathon A-competitie deelname

1999-2000

Voorzitter Hugo Vos blikt als volgt terug op het seizoen 1999/2000:

Onze club staat als een prachtige diepgewortelde boom meer dan 35 jaar oud. Een boom die prachtige vruchten draagt en voortbrengt. Wat te denken van een Nederlands kampioene in de persoon van Andrea Nuyt. Een clubkampioenschap met meer dan 80 persoonlijke records. Een nieuwe selectie jeugd die erg goed presteerde. Gaat het dan alleen om presteren? Enkelen vinden van wel, anderen weer niet. […] Gelukkig zijn er altijd weer mensen, zeker ook binnen onze club, die hun steen of steentje bijdragen om er voor te zorgen dat die condities er zijn. Achter de schermen, zeg maar aan de wortels van de boom, gebeurt heel veel. De club de juiste voeding geven zodat zij tot grote bloei komt. Dat betekent elkaar niet overvragen maar tegelijkertijd ook afspraken nakomen. Het is een zoektocht naar de juiste balans.

Andrea Nuyt

Feestavond

Het organiseren van een feest komt al jaren maar niet van de grond. Paulien van Deutekom en Niels de Jager bieden aan een feestavond te organiseren, mits zij ook een beroep kunnen doen op een aantal ouderen. Fair deal! Er meldden zich echter geen kandidaten.

Skeelerbaan

De stand van zaken op de skeelerbaan. Er lijkt sprake te zijn van bodemverontreiniging en de procedures daaromheen lijken nog steeds de belangrijkste obstakels voor de aanleg. Alle bezwaren zijn tot nu toe ongegrond verklaard en alle bouwvergunningen zijn inmiddels in procedure, maar er blijkt nu nog een gat van 2 ton in de begroting te zijn. Schaatsclub Gouda biedt aan in ieder geval mee te willen denken over hoe dit gat te vullen. Wanneer alle juridische procedures zijn afgerond ontstaat er een probleem met de aannemer: hij is niet langer bereid het werk voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren. Wederom complicaties. En wachten…

Clubkleding

De clubkleding wordt verplicht. Hoewel niet iedereen het er mee eens in gaat een ruime meerderheid met het voorstel akkoord. Er worden afspraken gemaakt over kleuren, logo en kleding. Het is de bedoeling dat in het seizoen 2002/2003 iedereen in clubkleding rijdt.

Bijzondere prestaties in het seizoen 1999-2000

Andrea Nuyt NK Afstanden 1e plaats 100 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 1e plaats 300 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 1e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Afstanden 2e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt NK Sprint 1e plaats
Andrea Nuyt WK Afstanden 4e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt WK Afstanden 9e plaats 500 meter
Andrea Nuyt Worldcup 5e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt Worldcup 5e plaats 500 meter
Emiel de Jager NK Afstanden 8e plaats 500 meter
Emiel de Jager NK Afstanden 9e plaats  1500 meter
Emiel de Jager NK Allround ?
Emiel de Jager NK Sprint 9e plaats
Ilse van der Gaag NK Allround Neosenioren 9e plaats
Lars Elgersma NK Sprint 5e plaats
Lars Elgersma NK Sprint Junioren 12e plaats
Paulien van Deutekom NK Afstanden 10e plaats 3000 meter
Paulien van Deutekom NK Afstanden 11e plaats 1500 meter
Paulien van Deutekom NK Allround Junioren 6e plaats
Paulien van Deutekom NK Sprint Junioren 5e plaats
Paulien van Deutekom Wereldrecord Junioren A op de 10 kilometer 15.43.75

2000-2001

Maar liefst drie bestuursleden stoppen met hun activiteiten: Hans van Kersbergen (penningmeester), Willem-Jan Knibbe (secretaris) en Bas Spekreijse. Gretha Bloemen (secretaris) en John Vergeer (penningmeester) vullen de onstane gaten op. Het bestuur heeft besloten skeeleren voorlopig alleen te zien als trainingsactiviteit voor het schaatsen. Een skeelercommissie lijkt hierdoor niet nodig. De financiële huishouding van de club is aan revisie toe.

Jeugdschaatsen

Het jeugdschaatsen kent een wachtlijst van twee jaar. Bovendien is doorstroming van jeugd naar Utrecht slechts beperkt mogelijk door het kleine aantal abonnementen. De jeugdschaatscommissie stelt zo veel mogelijk draaiboeken op om toekomstige bestuursleden een handvat te bieden.  Dit jaar werd het dragen van clubkleding verplicht. Ook de jeugdschaatsleiders werden in clubkleding gestoken.

Vrijwilligerspenning

Jan Soeteman heeft de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda ontvangen. Onder Jan is de jeugdcommissie en het jeugdschaatsen weer tot bloei gekomen. Bovendien is Jan zelf jeugdschaatsleider geworden, terwijl zijn kinderen het jeugdschaatsen ondertussen al ontgroeid zijn.

Lid van verdienste

Jaap Heikoop wordt benoemd tot lid van verdienste. Tot de verdiensten van Jaap voor de club behoren zijn lange (nog voortdurende) staat van dienst voor de club in het algemeen en zijn betrokkenheid bij het opzetten van het jeugdschaatsen in het bijzonder.

Trimmers

Trimmers mogen niet meer meedoen aan clubkampioenschappen. Het besluit van de baancommissie leidt tot heftige discussies. Trimmers zijn immers geen licentiehouders die bijdragen aan de huur van het ijs waarop de clubkampioenschappen worden gereden. Dat vele trimmers ook de kern van het kader van de vereniging vormen speelt hierbij geen rol.

Wieler-/skeelerbaan

In oktober 2000 is begonnen met de aanleg van de wieler- / skeelerbaan. Alleen de elektra is er nog niet. De skeelercommissie moet aan de slag om het gebruik te regelen. Schaatsclub Gouda wordt expliciet genoemd in het convenant tussen Excelsior, Recreatieschap en Gemeente, dus er lijkt geen reden tot ongerustheid. Wij moeten ons wel beraden of wij personele inzet kunnen leveren voor het schoonhouden van de baan (zullen wij sowieso moeten voorafgaand aan de skeelertraining).  Misschien een Melkertbaan? Er moet nog veel werk worden verzet om organisatorisch invulling te geven aan het toekomstige gebruik van de skeelerbaan.

Website

Ed Verkaaik en Peter Jorritsma worden door het bestuur benaderd worden voor het opzetten van een verenigingswebsite.

Bijzondere prestaties in het seizoen 2000-2001

Andrea Nuyt Wereldbeker circuit 7e plaats 500 meter
Andrea Nuyt Wereldbeker circuit 9e plaats 1000 meter
Emilie Gale NK Afstanden 10 plaats 300 meter
Emilie Gale NK Afstanden 8e plaats 100 meter
Emilie Gale NK Supersprint 7e plaats
Gijs Verheijke NK Junioren deelname
Lars Elgersma NK Junioren 9e plaats
Lars Elgersma NK Junioren Sprint 8e plaats
Linda Bouwens NK Junioren 10e plaats
Paulien van Deutekom NK Junioren 2e plaats
Paulien van Deutekom Wereldrecord Neosenioren 10 kilometer
Timo Verkaaik NK Junioren deelname

2001-2002

Een bijzonder seizoen

Het werd een schaatswinter met wisselende omstandigheden. September was zeer nat, oktober extreem warm en november weer nat. Het had een weerslag op het aantal gereden PR’s dit seizoen. Toch gaat 2002 ook de geschiedenis als een bijzonder clubjaar. De Olympische Spelen werden in Salt Lake Citygehouden , met deelname van clubleden Andrea Nuyt én Paulien van Deutekom . Op de 500 meter reed Andrea een uniek Nederlands record met een tijd van 37,54. Een record dat ten tijde van de lustrumviering in oktober 2012 nog niet steeds niet verbeterd werd.

In februari kreeg het jeugdschaatsen bezoek van Gouwestad TV. Er werden opnamen gemaakt die later op tv te zien waren.

Minder enthousiast waren de trimmers dit seizoen. Voor hen immers geen clubkampioenschap. Strakke en strenge regelgeving gooiden roet in het eten en sancties werden in het vooruitzicht gesteld. Op zaterdag 3 maart vond mede daarom de 5e Club Schaatsavond plaats. Een koppel-, estafette- en rondewedstrijd voor leden plus familie en vrienden.

Skeelerbaan

Eindelijk werd de wieler-/skeelerbaan in de Goudse Hout officieel geopend en in gebruik genomen. Op 6 april vond een open dag plaats, georganiseerd door GRTC Excelsior, Triatlon Team Bodegraven, STV De Lekstreek en Schaatsclub Gouda.

De skeelerbaan werd in dit eerste seizoen gebruikt op de maandag- en dinsdagavond.

Bijzondere prestaties in het seizoen 2001-2002

Andrea Nuyt NK Afstanden 1e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Sprint 1e plaats
Andrea Nuyt Wereldbeker 3 keer zilver
Andrea Nuyt Wereldbeker circuit 4e plaats 500 meter
Andrea Nuyt Wereldbeker circuit 7e plaats 1000 meter
Andrea Nuyt WK Sprint 2e plaats
Emilie Gale NK Supersprint 4e plaats
Joost Kool NK Pupillen deelname
Linda Bouwens NK Junioren deelname
Paulien van Deutekom NK Afstanden 4 keer deelname
Paulien van Deutekom NK Junioren 6e plaats
Paulien van Deutekom Olympische Spelen 3 keer deelname
Paulien van Deutekom WK Allround deelname
Tim Salomons NK Junioren deelnam

2002-2003

Nood bij de jeugdschaatscommissie

De jeugdschaatscommissie luidt de noodklok. Na een seizoen met drie mensen gedraaid te hebben,  hebben de leden aangekondigd te zullen stoppen. Er wordt een brandbrief naar de ouders van de jeugdleden gestuurd. En met succes, want vijf nieuwe commissieleden dienen zich aan. Het aantal jeugdschaatsers bedraagt nog steeds de maximale 160.

De technische commissie heeft een technisch beleidsplan 2003-2005 opgesteld. Hieruit blijkt dat men de samenwerking tussen de verschillende groepen wil verbeteren en de doorstroming van Den Haag naar Utrecht beter voorbereid moet worden.

In Alphen a/d Rijn gonst het van de geruchten. Opnieuw een ijsbaan die er zeker gaat komen…

Ed Theunissen krijgt de vrijwilligerspenning uitgereikt.

Bijzondere prestaties in het seizoen 2002-2003

Andrea Nuyt NK Afstanden 2e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Supersprint 1e plaats
Andrea Nuyt WK Sprint 10e plaats
Emiel de Jager NK Afstanden 12e plaats 1000 meter
Emiel de Jager NK Afstanden 12e plaats 1500 meter
Emiel de Jager NK Afstanden 12e plaats 500 meter
Emilie Gale NK Supersprint 5e plaats
Joeri Siebesma NK Supersprint 19e plaats
Joost Kool NK Junioren Allround ?
Linda Bouwens NK Allround 15e plaats
Linda Bouwens NK Junioren Allround 8e plaats
Paulien van Deutekom NK Afstanden 12e plaats 3000 meter
Paulien van Deutekom NK Allround 14e plaats
Ralf van der Rijst EK Allround 5e plaats
Ralf van der Rijst NK Allround 4e plaats
Ralf van der Rijst WK Afstanden 2e plaats 1500 meter
Ralf van der Rijst Worldcupfinale 3e plaats 1500 meter
Renske Mulder Nederlands Pupillen-toernooi 12e plaats
Tim Salomons NK Junioren Sprint 2e plaats
Tim Salomons NK Sprint Studenten 1e plaat

2003-2004

Bep stopt

Bep van der Spek, die nog een jaar is aangebleven om de nieuwe jeugdcommissieleden te begeleiden, stopt er nu echt mee. Bep krijgt tijdens het Gouds Sportgala de vrijwilligerspenning van de Gemeente Gouda uitgereikt.

En verder

Op 19 januari werd Thialf gehuurd voor het houden van recordwedstrijden.

De clubkampioenschappen én de clubavond werden dit jaar op één avond georganiseerd.

En voor het eerst sinds jaren werd er weer een feestavond georganiseerd. De opkomst was hoog, maar liefst 120 leden!

We starten met het aanbieden van skatelessen voor jeugdschaatsers. De lessen vinden plaats op dinsdagavond.

Bijzondere prestaties in het seizoen 2003-2004

Andrea Nuyt NK Afstanden 2e plaats 500 meter
Andrea Nuyt NK Sprint 2e plaats
Andrea Nuyt WK Afstanden 8e plaats 500 meter
Andrea Nuyt WK Sprint 12e plaats
Emilie Gale NK Afstanden 17e plaats 500 meter
Emilie Gale NK Supersprint 3e plaats
Joost Kool NK Junioren Allround 6e plaats
Joost Kool NK Supersprint 7e plaats
Linda Bouwens NK Junioren Allround 8e plaats
Paulien van Deutekom NK Afstanden 14e plaats 1500 meter
Paulien van Deutekom NK Afstanden 17e plaats 3000 meter
Ralf van der Rijst NK Afstanden 11e plaats 1500 meter
Ralf van der Rijst NK Afstanden 7e plaats
Ralf van der Rijst NK Allround 6e plaats
Ralf van der Rijst WK Afstanden 4e plaats 1500 meter
Ted-Jan Bloemen Jeugdmarathon 1e plaats
Ted-Jan Bloemen NK Junioren Allround 10e plaats
Ted-Jan Bloemen NK sprint 14e plaats
Tim Salomons NK Junioren Allround 7e plaats

2004-2005

Bijzondere prestaties in het seizoen 2004-2005

Bernd Zweden NK Junioren Allround 28e plaats
Emilie Gale NK Afstanden 18e plaats 500 meter
Emilie Gale NK Sprint 26e plaats
Emilie Gale NK Supersprint 2e plaats
Hans Kool NK Junioren Allround 24e plaats
Joost Kool NK Junioren Allround 18e plaats
Linda Bouwens NK Junioren Allround 9e plaats
Niels Verwij NK Supersprint 11e plaats
Paulien van Deutekom NK Afstanden 13e plaats 500 meter
Paulien van Deutekom NK Afstanden 8e plaats 1000 meter
Paulien van Deutekom NK Allround 11e plaats
Paulien van Deutekom Winter Universiade 1e plaats 1500 meter
Paulien van Deutekom Winter Universiade 2e plaats 1000 meter
Ralf van der Rijst NK Afstanden 11e plaats 5000 meter
Ralf van der Rijst NK Afstanden 12e plaats 1500 meter
Ralf van der Rijst NK Allround 6e plaats
Ted-Jan Bloemen NK Junioren Allround 8e plaats
Tim Salomons NK Junioren Allround 15e plaats

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.