Volleybalvereniging Radius/MVC

In het dossier Volleybal op Goudanet stonden een aantal artikelen over volleybalvereniging Radius/MVC, de voorlopers van het huidige Vollingo, geschreven door Guus van den Bovenkamp en Cees Vermeulen. Die artikelen zijn hieronder verzameld.

Volleybal Radius/MVC:  De gouden jaren 1969-1976

In 1969 is de Goudse volleybalvereniging Radius een fusie is aangegaan met de Moordrechtse Volleybalclub MVC.

Bij Radius gaf een zekere Peter Murphy vanaf 1967 training aan diverse trainingsgroepen. Deze stressbestendige trainer (alleen over dames 5 gestruikeld!!) verrichtte uitstekende prestaties met de jeugd van Radius. Meisjes en jongens behoorden tot de top van Nederland. Peter is later een van de top- trainers van Nederland geworden.

Zaal in Moordrecht afgekeurd

Peter speelde zelf in het eerste herenteam van MVC dat in die tijd opgezadeld was met een levensgroot probleem.
De gymnastiekzaal in Moordrecht was afgekeurd voor het spelen van wedstrijden voor de ‘overgangsklasse’ (1e divisie niveau).

De hoogste MVC teams dames en heren speelden hun wedstrijden al enige jaren in Gouda en wel in de zaal van de Jan Ligthartschool. Deze zaal werd echter in 1969 door de NeVoBo ook afgekeurd. Alleen met dispensatie mocht er worden gespeeld.
Een en ander had zijn weerslag op het functioneren van de vereniging MVC. Er zat onvoldoende groei in de vereniging om het niveau vast te houden, laat staan te verhogen.

,,De Springers” eerste sporthal in Gouda

De Radius standaardteams speelden in de eerste klas van het rayon Gouda (vergelijkbaar met de promotieklas). De vereniging Radius groeide in die tijd sterk. Vooral in de Jeugd zat toekomst.
Het bestuur van Radius stond bij de gemeente Gouda goed aangeschreven. Bestuurleden Dessing en van den Bovenkamp organiseerden al meerdere jaren binnensportevenementen in samenwerking met de Goudse Sportstichting. Beide bestuursleden waren dan ook volwaardige gesprekspartners van die Sportstichting bij het tot stand komen in 1969 van de eerste sporthal in Gouda, ” De Springers”. Bij het programma van (volleybal)eisen voor die hal werden natuurlijk ook Radius’ trainers betrokken.

Doel ,,TOPTEAMS”

Murphy kon, naast heel goed training geven en behoorlijk spelen ook redelijk nadenken. Als Radius en MVC nu eens…….. Hij opperde die mogelijkheid aan het bestuur van Radius. Dit bestuur, in de voorgaande jaren “gelouterd” door een drietal fusies met andere Goudse verenigingen, zag geen bezwaren van organisatorische aard. Door het realiseren van die fusie zou een doelstelling worden verwezenlijkt; namelijk een kwalitatief (MVC) en kwantitatief (Radius) sterke combinatie. Een aantal randvoorwaarden werd op papier gezet en er werden afspraken gemaakt over de methode van realisatie en de wijze van opereren. Als doel nummer één werd echter gesteld dat er topteams moesten komen waarin zo veel mogelijk volleybaltalenten van Gouda en omstreken zouden uitkomen.

Murphy zoekt contact

Peter Murphy, jaren later

Murphy zocht contact met een aantal gelijkgestemde spelers en speelsters binnen MVC (Willem Hardijzer, Pim Steenbergen, Kees van der Hout en Bram Stolk; Lenie de Mol en Herma Berndsen bij de dames).
Zij benaderden op hun beurt weer potentieel geschikte spelers en speelsters in Gouda en omgeving.
Enige namen; Bert Reparon (Jodan Boys), Gerard Mulder en Gerrit Koele (Befair, Waddinxveen), Henk de Leeuw de Bouter en Dirk de Jong (DOS, Schoonhoven), Riet Klerk (ex speelster MVC) Karin Kort (Olympia) Jeanne Stuurman (Vires) enz.

Voor de positie van trainer werd Jaap Akkerhuis benaderd. In die tijd ( en nog steeds) een van de beste oefenmeesters van Nederland. Akkerhuis als oefenmeester was de doorslaggevende factor om te kunnen geloven in de opbouw van topteams.

Het bestuur van Radius benaderde een aantal bestuursleden van MVC en peilde hun stemming. Kontakten werden gelegd met de NeVoBo om mogelijke “haken en ogen” die aan zo’n fusie kunnen kleven, tijdig te onderkennen. De mogelijkheid tot het inhuren van voldoende uren in de sporthal de Springers werd door de gemeente Gouda in principe toegezegd. Extra geld was (ook toen al) nodig. Een sponsor Verzijl Sport werd gevonden.

In de Gunningschool werd het geregeld

De besturen van Radius en MVC hebben medio 1969 in een bijkomst in de Gunningschool (geregeld door Cees Snel) elkaar gevonden. Op 28 mei 1969 zijn de Algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen akkoord gegaan met het fusievoorstel. In een gecombineerde vergadering is nog dezelfde avond de nieuwe vereniging Radius/MVC opgericht. Vermeldenswaardig is het feit dat meerdere leden die nu nog op de ledenlijst staan toen ook aanwezig waren. Het bestuur werd gevormd door de benoe¬ming van de leden van het ‘oude’ bestuur van Radius (Guus van den Bovenkamp voorzitter; Cees Kemp vice- voorzitter, Theo Jaspers secretaris, Jack Kemp penningmeester, Hans Dessing, technische zaken, aangevuld met de alles kunster MVC- ster Lenie de Mol. De klus kon beginnen.

bron: Guus van den Bovenkamp

 

  Radius/MVC 1971

Staande v.l.n.r. Jaap Akkerhuis (trainer), Pim Steenbergen, Wim Hardijzer, Bert Reparon, Rienk van Tok (masseur) Knielend v.l.n.r. Gerard Mulder, Kees van der Hout, Bram Stolk, Hans de Mol en Frits Berger. (Foto Martin Droog; 8-9-1971)

 

 

 

 

 

Radius in een volgepakte Sporthal De Springers in 1972

 

Radius/MVC pakt titel

De foto uit 1973, het team voor de kampioenwedstrijd om promotie naar eredivisie.

Staande v.l.n.r. Gerard Tanis (trainer), Bert Reparon, Hans Mol, Cees van der Hout, Willem Hardijzer, Guus van den Bovenkamp (voorzitter, teambegeleider). Knielend v.l.n.r Leo Straver, Henri Menkhorst, Bram Stolk, Pim Steenbergen, Rienk van Tok (masseur).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag plaatsen wij hier het volledige verslag van deze promotie wedstrijd.

Kampioensreceptie Radius/MVC 1973 in “So What”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioens receptie in So What.
De Goudse Sportbestuurders Wethouder Kruisheer, Sportstichtingbestuursvertegenwoordiger Hans Stouthart en Directeur Sportstichting Hans Zantvoort keken nogal vreemd op dat we in So What recipieerden. Namen aanwezigen ( op de voorgrond) staan onderaan de foto.

KAMPIOENSTEGEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegel ter gelegenheid van de wedstrijd tussen de twee kampioenskandidaten te weten Petrus en Paulus (wat een heerlijke naam) uit Limburg en Radius/MVC.

TEAMGENOTEN HIELPEN IN DE PLATEELFABRIEK

Bert Reparon werkte op een plateelfabriek en heeft de tegel gemaakt. Hij was die tijd bezig met het overnemen van het bedrijf van zijn vader.
Gezien de drukte die daarmee gepaard ging, hielpen zijn teamgenoten Bert regelmatig.

Het was geen ongewone gang van zaken dat zaterdag vroeg in de morgen (5 -6 uur) de ovens werden uitgehaald, om 13.30 de voorbereidingen volleybal, 19.00 uur spelen en ’s avonds laat nog eens naar de fabriek gegaan werd om een oven ‘in te zetten”.

bron: Guus van den Bovenkamp

RADIUS-AKTIEF

De vereniging Radius/MVC heeft in het seizoen 1969-1970 met 12 seniorenteams en 6 jeugdteams aan de competitie deelgenomen.


Alle teams trainden en speelden in de sporthal de Springers. Superregelaar aldaar was conciërge Janssen uit Haastrecht. Gesprekspartners bij de Goudse sportstichting waren de heren Zand¬voort en de Groot.

De periode tot medio 1976 hier te vermelden. Dat het hectische jaren zijn geweest kan ik u verzekeren.
Ik beperk me tot een aantal wetenswaardigheden en anekdotes.

Het aantal Radiusteams is in die periode toegenomen van 18 tot 27.

Dames 1 is eenmaal kampioen geworden en twee keer gedegradeerd. Speelsters van dames 1 uit die tijd Anneke Kruisheer, Leny de Mol, Marian Stout, Herma Berndsen, Riet Klerk Anneke Zorg en Joke Aerts.
Heren 1 is in een periode van 4 jaar 2 maal kampioen geworden en heeft in 1973 de eredivisie bereikt.
Het team heeft tot 1976 (degradatie) op dat hoogste niveau gespeeld. Spelers waren o.a.; Bert Reparon, Willem Hardijzer, Bram Stolk, Hans de Mol, Pim Steenbergen, Sjaak Kemp, Leo Straver, Theo Klein Hans Krieger, Ruud van de Broek.
De vereniging is in de periode tot 1973 gesponsord geweest door resp. Verzijl Sport (Henk heb ik al bedankt) en de Rabobank (bedankt de heren Kemp en Zuur).

In 1973 werden de contacten met een grote sponsor gelegd. Goudse Verzekeringen werd de genereuze ondersteuner van de vereniging.
Enthousiaste mannen aldaar de heren Bouwmeester en Van Gelder. Met Six van Leeuwen en Jan Spoel van de Goudse hadden we de dagelijkse contacten.
De toestemming door de NeVoBo tot naamswijziging heeft ondergetekende als ‘arme’ voorzitter de haren doen verliezen (nog steeds niet terug). Voor de rechtbank in Den Haag hebben meester James en ondergetekende de ‘Goudse” positie met verve toegelicht. De getroffen schikking met de Bond (P. de Bruin als bekende voorzitter) heeft de vereniging zeker geen schade berokkend.

De jeugd van Radius/MVC behoorde tot de top van Nederland. eigen kweek spelers als Theo Klein, Leo Straver, Peter Koolmees, Loek Fresen ,Ron Bredie en Peter van Jaarsveld hebben het tot Radius/MVC 1 en sommigen tot de top van Nederland gebracht.

Trainers kwamen en gingen. Na Jaap Akkerhuis( 2X) kwam Gerard Tanis (promotie naar de eredivisie). Gerard moest wegens tijdsgebrek opstappen. Hij werd opgevolgd door Jaap Hogendoorn. Deze later door oud -speler Gerard Mulder

De historische wedstrijden in de Springers met publiek tot ca. 1500 man per avond staan, denk ik niet alleen mij in het geheugen gegrift. De sfeer die soms tot heftige emoties leidde, was berucht bij elke tegenstander.

Ons publiek bestond uit sportliefhebbers van allerlei takken van sport in Gouda en omstreken.

De Olympianen, GSV -ers, Ona, Vires en Gouda -mensen als de meest trouwe bezoekers.

 

Radius oud en nieuw (De Springers; 3 mei 1979; foto Martin Droog)

De volle bussen met supporters naar de uitwedstrijden in heel Nederland (Petrus en Paulus, Starlift/Blokkeer, VVC en US) waren zo mooi om mee te maken.

“Culturele’ uitwisselingen met de sociëteiten De Gonz en So What voerden tot totale gekte met roeiwedstrijden in de turfsingel en stoeipartijen (gemengd) in de sporthal.

Bedankt voorzitters Clemens van Leeuwen, Adri Vreeken en last but not least Klaas Witvoet, Hennie van Driel en hun besturen en leden.

Wij als volleybalvereniging mochten hun sozen gebruiken bij de wedstrijdvoorbereidingen en gelukkig ook voor feesten.

De schrijvende pers uitte zich dikwijls in superlatievenDe Goudse Krant (Peter Dijkgraaf, Peter van Oranje), Rijn en Gouwe (Rien van Vliet) en de Goudse Post (Pieter G. Den Broeder) waren kind aan huis.
Gouda is
“RADIUS -AKTIEF”
was een gevleugelde uitspraak in een van die bladen.

bron: Guus van den Bovenkamp

Gouds volleybal haalde landelijke top

 

 

1971 Volle bak in Goudse Springers bij fel spelend Radius/MVC

 

 

 

Radius/MVC 7 al ruim 40 jaar EEN BLOK

 

 

v.l.n.r. Henk Bogaart, Cees Snel (Cees is de nestor van het Volleybal in de Goudse regio,), Carel Steenland, Guus van den Bovenkamp, Ad van der Eijk, Alex van der Kemp en (inzet) Kees Slangen.

 

Radius/MVC 7, 30 jaar 1999

Dit Radius/MVC team is in 1969 ontstaan bij de fusie van Radius uit Gouda en MVC uit Moordrecht.
De MVC leden Henk Boogaart, Cees Snel, Ad van der Eijk en Willem Kruisheer met de Radius leden Carel Steenland en Guus van den Bovenkamp vormden in 1969 dit team.

Het bijzondere is wel dat ,,tot op de dag van vandaag” dit team nog steeds samen speelt. Inmiddels zijn deze sportmensen wel wat ouder geworden. We stellen ze nog even voor Henk 77, Cees 72 en Ad bijna 71, Carel en Guus 65 en dan natuurlijk aangevuld met de jeugd Kees Slager en Alex van der Kemp beide 59.
Tot dit team behoorde ook Willem Kruisheer die helaas is overleden.

Aan de competitie wordt er niet meer deelgenomen, wel wordt er elke week flink getraind zomer of winter maakt niet uit.

Derde helft
Veel aandacht wordt er besteed aan de derde helft. De tactiek en de gemaakte fouten komen dan ter tafel. Daarnaast wordt er vaak een potje gekaart (aangevuld met een drankje) en zo nu en dan een reisje houden het team scherp.

De Foto
Op bovenstaande foto stellen de mannen zich voor. De foto is genomen in 2009 (Emmen) tijdens een van die meerdaagse tripjes naar een bekend oord.

Op de foto (zie intro) een tactische bespreking bij kaarslicht.

Vrijwilligerspenning
In 1999 was het 30 jaar geleden de fusie van Radius en MVC.
Met een gezellig samenzijn werd dit gevierd.
Cees Snel en Guus van den Bovenkamp werden hierbij onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de stad Gouda, vanwege hun verdiensten voor de (Goudse) Volleybal sport.

bron: Guus van den Bovenkamp
realisatie: Cees Vermeulen

 

Radius Dames 2 in 1980

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.