TTV Flamingo’s, voorheen RKSV DONK: korte geschiedenis

Door Hans Sanders (Februari 2021)

In maart 1947 werd er bij de voetbalvereniging RKSV DONK een tafeltennisafdeling opgericht, met 16 leden. Die afdeling deed van 1947 tot en met 1951 mee aan de competitie van de Goudse Tafeltennisbond. Het bestuur bestond uit de heer E. Weisz (voorzitter), P v.d. Sanden (wedstrijdleider), F. Ehlert (secretaris) en mevrouw C. van Soest (secretaris). Na 1951 werd er twee jaar niet in competitieverband gespeeld en in 1953 werd een zelfstandige vereniging onder de naam DONK opgericht.

In 1947 werd gestart met 6 teams, waarvan er vier competitie speelden. De stand in april 1948 in de GTTB was:

Afdeling A: 1) B.Z. 12-23 (100-20); G.T.K. 11-18 (67-43); 3) M.V.Z. 13-18; 4) D.O.N.K. 13-14 (71-59); 5) D.V.N.O. 12-8 (45-75); 6) Viruly 12-7 (43-77); D.O.N.K. 2 13-7 (51-79) en G.A.O.S. 12-3 (28-92).

Afdeling B: 1) B.Z. 2 10-19 (79-21); 2) M.V.Z. 2 11-15 (67-43): 3) D.V.N.O. 2 10-12 (59-51); 4) D.O.N.K. 3 10-9 (49-51); 5) G.T.K. 211-9 (42-68); 6) Viruly 2 12-7 (50-70) en D.O.N.K. 4 10-3 (24-76).

Op 26 april 1948 werd in het kantoorgebouw van de MVZ het eerste persoonlijk kampioenschap van Gouda gespeeld met 37 deelnemers.

In het seizoen 1948 – 1949 werd gespeeld in vier afdelingen A t/m D en was DONK in iedere afdeling vertegenwoordigd. In afdeling D met team 4 en 5. Het seizoen daarop zijn daar nog 3 teams van over. In het seizoen 1950-1951 werden er twee teams kampioen , te weten team 2 en 3 met spelers als Han Mul (2) en Cees Scholten (3) en Theo Brouwers (3). Mul en Scholten eindigden persoonlijk bovenaan in de afdelingen B en C. In september 1951 kon men geen teams meer op de been brengen en werd er niet in competitieverband gespeeld.

Start als zelfstandige vereniging

Theodorusstichting

In augustus 1953 namen enkele leden van de K.A.J. (Katholieke Arbeidersjeugd), zogeheten Kajotters, het initiatief om de tafeltennisafdeling van de RKSV DONK opnieuw te activeren. Op 3 september 1953 werd tijdens een oprichtingsvergadering de afdeling nieuw leven ingeblazen. Nieuwe leden betaalden fl. 1,– inschrijfgeld aan het bestuur en men ging competitie spelen in de Goudse Bond. De speelgelegenheid werd het K.A.J.- gebouw aan de Westhaven (Theodorustichting), waar men op de tweede verdieping  twee tafels plaatste. Het eerste bestuur bestond uit J. Evers (voorzitter), C. Boef (secretaris), Th. Brouwers (penningmeester) en C.J. Kraan (wedstrijdleider).  Er werd gestart met 30 leden.

Het eerste bestuur en verder

De afdeling, of wel de vereniging, was een zelfstandig functionerend onderdeel van de RKSV DONK. Men beheerde zelf de penningen en had een eigen bestuur. Gemeenschappelijk was wel  het katholieke. Zo was pater Bertels de geestelijk adviseur van de vereniging. Hij bezocht de jaarvergaderingen en een enkele keer een clubavond. Het bestuur bestond per  7 maart 1954 uit J. (Leo) Mimpen (voorzitter), J. van Setten (vice voorzitter), C. (Carol Boef) (secretaris), F. van Hooff (2e secretaris), Th. Brouwers ( penningmeester en competitieleider), C. (Corrie) Engelhard (2e penningmeester) en G. Forsthovel (ass. competitieleider). Op 4 september 1954 wordt er tijdens de ledenvergadering alweer afscheid genomen van Th. Brouwers en J. van Setten. Hun plaatsen worden ingenomen door mevrouw Ida Stoetman en Frans Melkert.

Na dit wat roerige begin kwam het bestuur in een rustiger vaarwater. Zo zijn er tot op heden slechts vier heren voorzitter geweest, te weten: J. Evers (1953-1954), J.L.A. Mimpen (1954-1979), G.M.A. (Friedo) Kalmeijer (1979-1983), I. te Dorsthorst (1983-1989) en wederom Friedo Kalmeijer (1989 tot heden/2021).

Bestuursleden afdelingsbestuur en de NTTB


 

Speellocaties

In januari 1954 verhuisde de vereniging van de Theodorusstichting naar het K.A.B. gebouw aan de Westhaven. Daar had men slechts 1 tafel ter beschikking. Getraind werd er op zondag na 12.00 uur, na de viering van de H-mis. Hier verbleef men tot september van dat jaar. Het nieuwe onderkomen werd toen parochiehuis “Maria Goretti” in de wijk Korte Akkeren. Daar werd op woensdag en zaterdag gespeeld.

Door het openen van het Tafeltennishuis aan de Kleiweg,  schuin achter Bioscoop Thalia en boven een garage, vond de vereniging in 1956 een nieuw onderkomen. De zaal bood drie verenigingen onderdak, te weten de RKSV DONK, de GTV Vriendenschaar en de TTV Gouda. Hier verbleef de vereniging 18 jaar.

Landelijke wedstrijd in het Tafeltennishuis

Na het vertrek van TTV Gouda (1973) en GTV Vriendenschaar (1974) trok de vereniging, inmiddels Flamingo’s geheten, in bij GTV Vriendenschaar aan de Raam. Echter, nadat Vriendenschaar na een jaar onverwacht meldde de zaal toch helemaal zelf nodig te hebben, was Flamingo’s gedwongen haar heil elders te zoeken.

Dit werd de gymnastiekzaal van de LEAO-school aan de Lange Groenendaal, mede geholpen door een eigen financiele bijdrage van penningmeester Corrie Engelhard. Hier bleef men twee jaar.  Als volgende bestemming, tot op heden, werd daarna de gymnastiekzaal van de (voormalige) Burgvlietschool aan de A.G. de Vrijestraat betrokken. Aanvankelijk op vrijdagavond, later uitgebreid met de woensdagavond. Die avond werd later omgeruild voor de maandagavond. De zaal wordt gedeeld met de Goudse Boksvereniging en overdag gebruikt als gymnastiekzaal voor scholieren.

Naamsverandering in Flamingo’s

Eind jaren zestig gingen er stemmen op om een naamswijziging door te voeren. Men had de indruk dat de katholieke signatuur een belemmering vormde voor de uitbreiding van het aantal leden. In 1970 werd de naam gewijzigd van RKSV DONK in TTV Flamingo’s.

Het is heden ten dage onduidelijk waarom toen de voor de naam Flamingo’s is gekozen. Enkele leden beweren dat deze naam werd gekozen omdat er in de jaren vijftig al een vereniging in de Goudse Bond had gespeeld onder die naam. Anderen beweren dat het iets te maken heeft met de vleugels uitslaan. Beide redenen zijn niet erg voor de hand liggend, wellicht dat één van de lezers van dit stuk inzicht heeft in verenigingsnotulen uit die tijd of bij de beslissing betrokken is geweest. Die persoon kan dat hieronder in een reactie melden!

Ook wil de vereniging sinds kort 1947 aanhouden als oprichtingsjaar en niet langer 1953.

Sportieve prestaties

De eerst teruggevonden uitslag in een dagblad, De Nieuwe Zuid Hollander van 11 december 1953,  was die van de wedstrijd tussen DONK 1 en Vriendenschaar 1. Onder het kopje “Uit het DONK-kamp” wordt als uitslag 5-5 gemeld en DONK-speler Carol Boef wint één game met 33-31 (bij een puntentelling tot 21 en 2 punten verschil).

Al snel blijkt DONK een geduchte concurrent te zijn voor de al bestaande verenigingen. In het seizoen 1954-1955 worden zowel team 1 (1e klasse) als team 2 (2e klasse) kampioen in de Goudse Tafeltennis Bond.  Sterke spelers als Carol Boef, Frans Melkert en Henk van Schaik doen mee in de top van de Goudse Bond.

 

Team 1 weet in de seizoenen 1958-1959, 1959-1960 en 1960-1961 beslag te leggen op de eerste plaats in de eerste klasse van de Goudse Bond, maar slaagt er aanvankelijk niet in de promotiecompetitie te overleven. Maar driemaal is scheepsrecht en in 1961 dwingt het promotie af naar de landelijke Overgangsklasse.  Dat betekende dat de derby DONK – Vriendenschaar op de het menu kwam, gewonnen door Vriendenschaar. Carol Boef kon goed mee in de Overgangsklasse, A. van Es droeg een bescheiden steentje bij, maar Cor Kraan kon niet winnen, met als gevolg dat DONK nipt onderaan eindigde.

Eindstanden GTTB 1964

Nadat enkele topspelers door verhuizing of om andere redenen niet meer voor DONK uitkwamen, duurde het tot 1974 eer de inmiddels Flamingo’s geheten vereniging weer een kampioen heeft in de hoogste klasse van de NTTB afdeling Gouda. Dan promoveren Cees de Kwant, Friedo Kalmeijer en Nico de Bruin naar de Overgangsklasse. Ook team 2 wordt kampioen van de 2e klasse en promoveert naar de eerste.  Flamingo’s kan zich in een afdeling met Evro Salamanders 2, Phoenix 3, Steeds Hoger / TSB 2, TOGB en Wilno 2 niet handhaven. In het seizoen 1976-1977 wordt Flamingo’s kampioen van de 1e klasse B, maar verliest de wedstrijd  om promotie met 6-1 van TOP, de winnaar van 1A.  In december 1978 is Flamingo’s kampioen van de enige eerste klasse (10-18; Jan de Leeuw den Bouter 81%, Friedo Kalmeijer 80% en Nico de Bruin 67%) en promoveert naar de Overgangsklasse, maar kan weer geen potten breken en eindigt onderaan achter Docos 3, Steeds Vooruit, Papendrecht, Victoria B en TRS. In het seizoen 1983-1984 speelt Flamingo’s in de nieuwe vijfde divisie, maar eindigt weer onderaan na The Back Hands 1, De Salamanders 3, De Treffers (R) 3, Vriendenschaar 2 en Avanti 4.

In het seizoen 1985-1986 wordt Flamingo’s weer ruim kampioen van de afdeling Gouda (10-17; nu met Hans Schade voor Jan de Leeuw den Bouter) en eindigt daarna in de najaarscompetitie voor het eerst op een veilige plek in de 5e divisie 16: 1) Treffers 2 12-24; 2) Steeds Hoger 12-16; 3) Flamingo’s 12-15; 4) Bos Stars 12-14; 5) Dordrecht 12-6; 7) TOGB 12-5 3n Xerxes 12-4. De percentages waren: Hans Schade 80%, Friedo Kalmeijer 56% en Nico de Bruin 39%.

In de Voorjaarscompetitie 1987, 5e divisie 15, wordt Flamingo’s 5e van de 6 teams met 7 uit 10, net  genoeg om er in te blijven.  Na nog een najaarscompetitie 1987 landelijk valt het doek.

In de jaren zeventig en tachtig gaat het team dus heen en weer tussen de afdeling Gouda en de landelijke klassen.  Het team met Friedo en Nico wordt dan gecompleteerd door Jan de Leeuw den Bouter. De van TTV Reeuwijk  overgekomen Hans Schade zorgde in de jaren tachtig voor een landelijke opleving.

In 1996 plaatst Flamingo’s 1 zich vanuit de 1e klas afd. Gouda voor de regionale competitie van het nieuwe District West, waarin de afdeling Gouda opgegaan is. In de najaarscompetitie van 1997 worden maar liefst 5 van de 8 teams kampioen. Het eerste team, bestaande uit Nico de Bruin, Henk den Heijer en Friedo Kalmeijer, promoveerde naar de promotie eerste klasse van de regiocompetitie West.

Sinds die tijd is Flamingo’s toch meer en meer een recreatievereniging geworden, al blijft winnen natuurlijk de ambitie, maar het niveau is geleidelijk gedaald, omgekeerd evenredig aan de gestegen leeftijden. Soms was er een opleving, bijvoorbeeld toen ILAC opgeheven werd, maar in het algemeen heeft ook deze vereniging last van de terugloop van het aantal mensen dat in verenigingsverband wil tafeltennissen. Wel heeft de TTV Flamingo’s veel Goudse verenigingen overleefd. Nu resteren nog, buiten Flamingo’s, de GTV Vriendenschaar en ISV Gouda. Het invoeren van de DUO-competitie, naast de reguliere met 3 spelers per team, heeft wel een positieve invloed gehad op de bereidheid om nog competitie te spelen.

Omdat er vanwege de corona-pandemie sinds begin 2020 geen competitie meer is uitgespeeld en er ook meestal niet getraind mocht worden, is het afwachten of en hoe de ttv Flamingo’s uit deze crisis tevoorschijn zal komen.

Team 2 werd in het najaar van 2019 kampioen in de reguliere competitie, de laatste voor de Corona-lockdown. Links voorzitter Friedo Kalmeijer met zijn beide dochters Silvia (secretaris) en Karin in dit team

Dames

In de beginjaren beschikte DONK over een sterke damesbezetting. Kitty den Edel, Do Bruijstens-Kraan en Corrie Engelhard zijn geduchte speelsters die vaak voor de afdeling Gouda uitkomen in Stedenwedstrijden.

Jeugd

In het begin beschikt DONK over een sterke jeugdafdeling. In het najaar van 1962 heeft de vereniging vier teams in de jeugdafdeling  van de afdeling Gouda. Sterkste speler is Jan Akerboom,  later ook een vaste waarde in het eerste voetbalteam van DONK. Verder zijn Pol Frison, Hans Bandell, Ferdi Kolster, Jan Dibbets, Theo Jaspers, Paul Imholz, Kees Kraan, Joop v.d. Pouw, Ton Spoel, Ton Nederhof en Sjef Jansen de bekende namen. Halverwege de jaren zestig had DONK geen jeugdteams meer, soms wel jeugdleden, en dat is zo gebleven.

Toernooien

Spelers van DONK en Flamingo’s deden in de loop der tijd mee aan bekerwedstrijden en de Goudse kampioenschappen. In 1959 wint Carol Boef de titel eerste klas, evenals in 1961. In de Overgangsklasse wordt hij in 1960 tweede. Jan Akerboom wint in 1964 de titel in de eerste klasse. Frans Melkert wordt een jaar later derde.  In 1970 wordt Corrie Engelhart met Nico Verwoerd van TOP eerste bij het gemengd dubbel. In 1977 wordt Jan de Leeuw den Bouter tweede in de eerste klasse en Jan Dibbets wint de derde klasse.  In 1979 wint Friedo Kalmeijer de eerste klasse. In 1986 wint Christiaan Sirre de H-klasse enkel. In 1987 wint Henk van Willigen de S3 klasse enkel en met Frank Walrave de SD3 klasse dubbel. Jan de Leeuw den Bouter wint in 1988 de E-klasse enkel en Frank Walrave de S3-klasse. In 1989 wordt Karin Kruit-Kalmeijer tweede in de klasse G-enkel. Karin wordt tevens eerste bij de Zuid-Hollandse kampioenschappen in de tweede klasse dames. In 1998 wordt Ton Pons tweede in de 3e/4e klas.

Verder zijn er geweest het Mussentoernooi, de Jumelage met Solingen, Acht/tienkampen van de afdeling Gouda, stedenwedstrijden, Kersttoernooi Vriendenschaar (André Lokum 2e in 1989) ,  Gouda Gemengd (Piet van der Wereld en Karin Kruit 1e B-poule in 1990 en derde overall in 1992), het eigen Bestuurstoernooi, het eigen Veteranentoernooi en de Noord- en Zuid-Hollandse kampioenschappen KAJ. Hier wordt Frans Melkert in 1959 eerste en Carol Boef derde en samen winnen ze het herendubbel. Verder het IJsseltoernooi in Nieuwerkerk (2e in 1959 Carol Boef, achter Piet Luteijn), De Ger Teunissen Cup (Kwiek; wordt in 1986 gewonnen door Hans Schade. Friedo Kalmeijer wordt derde.) In 1991 wint Friedo Kalmeijer de tweede klasse van het ZTTC-VIP toernooi. Verder worden er nederlaagseries bij andere verenigingen gespeeld, zoals om de ILAC-cup en de Gouda-Cup.

Sponsoren

In januari 1986 wordt de “Postzegelveiling Gouda”  van N.J.M. Raadschelders sponsor en schenkt 75 shirts. Zie foto hieronder.

 

In 1991 is de sponsor Escape Automatisering uit Reeuwijk van directeur R.C. Passchier. Het sponsorshirt verandert van rood-zwart naar blauw.

Verder is Bunnik Transporten sponsor van het eerste team, met trainingspakken.

Rond 1999 wordt de sponsor K.A.S.S. bv Systeemhouse.

Met dank aan de kledingsponsoren wint Flamingo’s in 1996 en 1997 de Friedo Kalmeijer-trofee, in 1993 door de Afdeling Gouda  ingesteld voor de “best geklede vereniging”.

Silvia Olsthoorn-Kalmeijer (secretaris) krijgt in 2017 uit handen van wethouder Bunnik de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda, bij het 70-jarige bestaan van de vereniging (foto weekblad DeGoude)

 

Bronnen:
– 50 jaar tafeltennis Flamingo’s (samenstelling Peter Ernst)
– Bat & Bal: jaargangen 1962 t/m 1964
– Archief H. Sanders

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.